Beregn jeres potentielle afkast*

Herunder kan du beregne jeres potentielle afkast pr. automatiseret proces.

Du kan bruge beregneren til at få en idé om, hvad din virksomhed kan spare ved at automatisere en given proces, samt få et estimat på hvad det vil koste at få udviklet hos os. Det er dog vigtigt at huske dette er et groft estimat, da vi ikke har indsigt i hvilke systemer der skal interageres med, hvilken data der arbejdes med, hvordan denne skal bearbejdes samt en masse andre detaljer. Alt dette kan enten lette eller besværliggøre en udviklingsproces.

Under beregneren kan du læse om hvordan hvert felt er defineret, hvis der er tvivl om dette.

* Bemærk at dette er et meget groft estimat og IKKE et decideret tilbud, da der ikke tages stilling til processens specifikke aktiviteter.

Ikke struktureret
Meget struktureret

Herunder gennemgås felterne i beregneren.

Tid pr. gentagelse er tiden det tager den nuværende medarbejder at gennemføre den proces der ønskes automatiseret. Tiden beregnes i minutter.

Antal gentagelser pr. periode er antallet af gange medarbejderen skal udføre processen relativt sammenhængende. Det kan eksempelvis være hvis man skal sende en mail til 100 kunder, så gentages processen 100 gange. Antal perioder pr. år definerer så hvor ofte de førnævnte 100 kunder skal have en mail. Det kan være at der eksempelvis skal sendes en mail hvert kvartal, hvilket gør antallet af periode til 4.

Medarbejders timeløn er alle de omkostninger, der er forbundet med medarbejderens løn pr. time, da formålet ofte er at frigøre medarbejderen fra processen.

Antal miljøer er et udtryk vi vil bruge i denne sammenhæng til at tælle antallet af systemer, programmer, services og andet der bliver interageret med af brugeren. Hvis en medarbejder først åbner sit mailprogram for at hente en Excel-fil, henter og åbner Excel-filen for at kopiere eller bearbejde noget data, åbner en hjemmeside for at opdatere denne med data fra Excel-filen, og sidst besøger en ny hjemmeside (fx Facebook) for at publicere den nye data. Så tæller vi 4 miljøer der bliver interageret med.

Sidst estimeres det hvor struktureret dataene er. Er data lagret på en let tilgængelig og struktureret database eller i et Excel-ark, der er relevant struktureret vurderes denne data meget struktureret. Skal data derimod findes på diverse dokumenter, med forbehold for forskellige formateringer anses det som ikke struktureret.

Ofte stillede spørgsmål

En RPA-robot interagerer med de forskellige systemer ligesom et menneske gør, hvilket vil sige den arbejder ofte på de samme flader med de samme knapper og muligheder. Hvis eksempelvis en webside eller et program bliver opdateret og knapper eller andre flader bliver flyttet, kan robotten ikke længere finde de nødvendige funktioner. Det kan være én af årsagerne til vedligehold. Des flere af de førnævnte miljøer der er i en proces og des flere funktioner der fremkommer i en proces, jo flere ting kan der blive ændret i og det påvirker hvor meget vedligehold der er ved processen.

Ja. Der skal betales for licenser for robotterne samt skal der et setup til hvor robotten skal eksekvere fra, hvilket eksempelvis kan være fra en virtuel maskine på en server.
I Dapta udvikler vi primært i Microsofts Power Automate, hvilket minimum koster ca. 15.000 kr. årligt (for 1 solobot), hvilket er en af de billigere robotudbydere på markedet. Læs mere om Microsofts priser her.

Robotterne kan arbejde 24 timer i døgnet, derfor er der meget kapacitet til rådighed pr. robot. Dog anbefaler vi at have minimum 1 robotbruger mere end hvad der bliver eksekveret på, især hvis der bliver eksekveret på en solobot. Ved at have en robot mere er det muligt for udviklere at udvikle på processerne uden at skulle sætte en robot i bero.

Vi estimerer levetiden for en proces til at være omkring 2-3 år, da vi mener at der herefter vil være så væsentlige ændringer i en proces, at den herefter skal udvikles på ny eller ændres markant grundet teknologisk og organisationsmæssig udvikling.

Listen her bliver løbende opdateret, men hvis du ikke har fået svar på dine spørgsmål er du velkommen til at give et skriv på info@dapta.dk – så vender vi tilbage hurtigst muligt!