Analyse af processer

Vi kan hjælpe jer med at identificere automatisérbare processer i jeres virksomhed. Ud fra analysen vil I også kunne få indsigt i vores estimerede potentielle besparelser, effektiviseringer og fordele. I samme omgang kan vi hjælpe jer med at planlægge udviklingen af jeres processer, så I får størst nytte af dem.

Analysen kan enten foregå som en del af et længere samarbejde eller som enkeltstående ydelse.

Analyse af processer

Vi kan hjælpe jer med at identificere automatisérbare processer i jeres virksomhed. Ud fra analysen vil I også kunne få indsigt i vores estimerede potentielle besparelser, effektiviseringer og fordele. I samme omgang kan vi hjælpe jer med at planlægge udviklingen af jeres processer, så I får størst nytte af dem.

Analysen kan enten foregå som en del af et længere samarbejde eller som enkeltstående ydelse.

Udvikling og implementering

Har I allerede styr på, hvad der skal udvikles, og I mangler nogle udviklere til at programmere og implementere processerne – så kan vi også klare dette.

Vi arbejder med en iterativ tilgang og i tæt dialog med de medarbejdere, der skal få nytte af eller har indsigt i de automatiserede processer. Den tætte kommunikation samt hyppige test af processerne medvirker til en hurtig og effektiv udviklingsproces.

Udvikling og implementering

Har I allerede styr på, hvad der skal udvikles, og I mangler nogle udviklere til at programmere og implementere processerne – så kan vi også klare dette.

Vi arbejder med en iterativ tilgang og i tæt dialog med de medarbejdere, der skal få nytte af eller har indsigt i de automatiserede processer. Den tætte kommunikation samt hyppige test af processerne medvirker til en hurtig og effektiv udviklingsproces.

Ekstern RPA afdeling

Ønsker I at sætte automatikken på autopilot, så er vi klar til at være jeres eksterne RPA afdeling.

Vi kan varetage hele processen fra at identificere automatisérbare processer og efterfølgende vurdere og estimere, hvilken påvirkning diverse processer har på jeres virksomhed til at beslutte (i samarbejde med jer) hvilke processer, der skal udvikles og implementeres samt løbende monitorere de automatiserede processers performance.

Ekstern RPA afdeling

Ønsker I at sætte automatikken på autopilot, så er vi klar til at være jeres eksterne RPA afdeling.

Vi kan varetage hele processen fra at identificere automatisérbare processer og efterfølgende vurdere og estimere, hvilken påvirkning diverse processer har på jeres virksomhed til at beslutte (i samarbejde med jer) hvilke processer, der skal udvikles og implementeres samt løbende monitorere de automatiserede processers performance.

Rådgivning

Er I igang med at oprette en intern RPA afdeling, men mangler opstartshjælp til eksempelvis analysering, styring, udvikling, planlægning eller monitorering af processer, kan vi hjælpe med at opsætte systemer og metoder, så I får styr på jeres governance struktur fra start.

Rådgivning

Er I igang med at oprette en intern RPA afdeling, men mangler opstartshjælp til eksempelvis analysering, styring, udvikling, planlægning eller monitorering af processer, kan vi hjælpe med at opsætte systemer og metoder, så I får styr på jeres governance struktur fra start.

Undervisning

Som en del af implementering af RPA i en organisation er det essentielt, at medarbejderne er positivt indstillet overfor RPA, samt at de har en indsigt i, hvad det egentlig er og kan. Medarbejdernes viden og engagement kan effektivisere implementeringsprocessen markant – omvendt, hvis medarbejderne føler sig pålagt til, at en robot skal overtage eller assistere med nogle af deres opgaver, kan de ende op med at modkæmpe implementeringsprocessen enten i frygt eller uforståelse.
Derfor er implementering af RPA ikke kun en teknisk påvirkning på virksomheden, men også en kulturel påvirkning.

Lærer medarbejdere at forstå samt udvikle med RPA software, kan der opnås enorme effektiviseringer i en organisation.

Vi kan hjælpe med undervisning samt facilitering af øvelser, der kan styrke medarbejdernes generelle forståelse af RPA, men vi kan også hjælpe med en mere teknisk oplæring af nye udviklere.

Undervisning

Som en del af implementering af RPA i en organisation er det essentielt, at medarbejderne er positivt indstillet overfor RPA, samt at de har en indsigt i, hvad det egentlig er og kan. Medarbejdernes viden og engagement kan effektivisere implementeringsprocessen markant – omvendt, hvis medarbejderne føler sig pålagt til, at en robot skal overtage eller assistere med nogle af deres opgaver, kan de ende op med at modkæmpe implementeringsprocessen enten i frygt eller uforståelse.
Derfor er implementering af RPA ikke kun en teknisk påvirkning på virksomheden, men også en kulturel påvirkning.

Lærer medarbejdere at forstå samt udvikle med RPA software, kan der opnås enorme effektiviseringer i en organisation.

Vi kan hjælpe med undervisning samt facilitering af øvelser, der kan styrke medarbejdernes generelle forståelse af RPA, men vi kan også hjælpe med en mere teknisk oplæring af nye udviklere.